MENU

เนื้อเพลง - Lyrics

ไม่มีเธอ ไม่ตาย - แก้ม วิชญาณี Feat.TWOPEE

ตอนนั้นมีเพียงแค่เรามีสองคนเท่านั้น
ฉันมีแค่เธอ และเธอก็มีเพียงฉัน
มีเพียงแค่เรา ไม่เคยต้องเหงา

Into Your Arms - Witt Lowry
ซังได้ซังแล้ว - ต่าย อรทัย
CIKA CIKA - Ardian Bujupi
ขี้เถ้า - เบ็น ศรัณยู
Mostra tua força, Brasil #issomudaojogo
Şehrin Yolu - Feride Hilal Akın
Каждый раз - ​монеточка
กำลังจะ - ILLSLICK

ไม่มีเธอ ไม่ตาย - แก้ม วิชญาณี Feat.TWOPEE - เนื้อเพลง - Lyrics

ตอนนั้นมีเพียงแค่เรามีสองคนเท่านั้น
ฉันมีแค่เธอ และเธอก็มีเพียงฉัน
มีเพียงแค่เรา ไม่เคยต้องเหงา

แต่ตอนนี้ บางสิ่งที่ผูกเราไว้มันเริ่มจางหาย
เธอคลายมือจากมือฉัน ทิ้งให้ฉันตาย
ให้ใจสลาย ทุรนทุราย

ฉันก็จะไม่ยอมให้รักมันพังชีวิตฉันจมไป
และฉันก็จะไม่ยอมให้เรื่องเมื่อวานซ้ำเติมให้เสียใจ
ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว
ความรักแค่พังครั้งหนึ่งมันคงไม่ถึงกับฉันต้องเป็นไป
รักพังพังมันคงไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้เสียดาย
ฉันจะลุกยืนให้ไหว ฉันจะลุกยืนให้ไหว (จำเอาไว้ว่า)

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ไม่มีเธอ
(Rap) ความรักของเราใครเขาก็บอกเหมาะสมจะตาย
แต่ถ้าวันหนึ่งใครคิดจะเปลี่ยนใจก็คงไม่สาย
บอกตัวเองอย่ามัวแต่ร้องไห้ทุรนทุราย
ก็แค่ในวันที่ไม่มีเขา แต่เราก็คงไม่ตาย
เชื่อสิ รักตัวเองก่อนก่อนที่จะเลือกเจ็บ
ชีวิตต้องไปข้างหน้าไม่เชื่อดูเข็มเวลาที่เคลื่อนสิ
เปื้อนสิ อีกกี่ครั้งกี่หนที่เธอต้องเสียน้ำตา
แค่โบกมืออำลาแล้วหลับตา goodbye baby

และฉันก็จะไม่ยอมให้รักมันพังชีวิตฉันจมไป
และฉันก็จะไม่ยอมให้เรื่องเมื่อวานซ้ำเติมให้เสียใจ
ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว ฉันต้องต้องลุกขึ้นให้ไหว
ความรักแค่พังครั้งหนึ่งมันคงไม่ถึงกับฉันต้องเป็นไป
รักพังพังมันคงไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้เสียดาย
ฉันจะลุกยืนให้ไหว ฉันจะลุกยืนให้ไหว (จำเอาไว้ว่า)

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ไม่มีเธอ

(Rap) Lovin you no more
พอก็พอ i lovin you no more
บอกตัวเอง i lovin you no more
ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ไม่มีเธอ
ตอนนั้นมีเพียงแค่เรามีสองคนเท่านั้น
ฉันมีแค่เธอ และเธอก็มีเพียงฉัน
มีเพียงแค่เรา ไม่เคยต้องเหงา

แต่ตอนนี้ บางสิ่งที่ผูกเราไว้มันเริ่มจางหาย
เธอคลายมือจากมือฉัน ทิ้งให้ฉันตาย
ให้ใจสลาย ทุรนทุราย

ฉันก็จะไม่ยอมให้รักมันพังชีวิตฉันจมไป
และฉันก็จะไม่ยอมให้เรื่องเมื่อวานซ้ำเติมให้เสียใจ
ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว

ความรักแค่พังครั้งหนึ่งมันคงไม่ถึงกับฉันต้องเป็นไป
รักพังพังมันคงไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้เสียดาย
ฉันจะลุกยืนให้ไหว ฉันจะลุกยืนให้ไหว (จำเอาไว้ว่า)

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ไม่มีเธอ

(Rap) ความรักของเราใครเขาก็บอกเหมาะสมจะตาย
แต่ถ้าวันหนึ่งใครคิดจะเปลี่ยนใจก็คงไม่สาย
บอกตัวเองอย่ามัวแต่ร้องไห้ทุรนทุราย
ก็แค่ในวันที่ไม่มีเขา แต่เราก็คงไม่ตาย
เชื่อสิ รักตัวเองก่อนก่อนที่จะเลือกเจ็บ
ชีวิตต้องไปข้างหน้าไม่เชื่อดูเข็มเวลาที่เคลื่อนสิ
เปื้อนสิ อีกกี่ครั้งกี่หนที่เธอต้องเสียน้ำตา
แค่โบกมืออำลาแล้วหลับตา goodbye baby

และฉันก็จะไม่ยอมให้รักมันพังชีวิตฉันจมไป
และฉันก็จะไม่ยอมให้เรื่องเมื่อวานซ้ำเติมให้เสียใจ
ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว ฉันต้องต้องลุกขึ้นให้ไหว

ความรักแค่พังครั้งหนึ่งมันคงไม่ถึงกับฉันต้องเป็นไป
รักพังพังมันคงไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้เสียดาย
ฉันจะลุกยืนให้ไหว ฉันจะลุกยืนให้ไหว (จำเอาไว้ว่า)

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ไม่มีเธอ

(Rap) Lovin you no more
พอก็พอ i lovin you no more
บอกตัวเอง i lovin you no more

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่

ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ไม่มีเธอ

Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard Hot 100 e músicas de mais de 100 países em 43 diferentes línguas.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira